Ovaj kurs je predviđen za sve zainteresovane koji žele da nauče osnove fotografije te učestvuju u stvaranju foto knjige o prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine.

Forma za prijavu na kurs